Quay Lại

Sự kiện đua top Eloras DTK

Thưởng Top lực chiến

Top 1

6 Hero Tsukuyomi-no-Mikoto hoặc + 6 Hero Tôn Ngộ Không hoặc + 5 Tướng bất kì + 2M Kim cương + 60M Vàng + 04 Rương Trang bị 4 sao + 300 Thánh Vũ + Full skin 7 ngày ° Thưởng đặc biệt top 1: 1 viên Tinh Diệu Phù Văn

Top 2

5 Hero Tsukuyomi-no-Mikoto hoặc + 4 Hero Tôn Ngộ Không + 3 Tướng bất kì + 1m5 Kim cương + 50M Vàng + 04 Rương Trang bị 3 sao + 200 Thánh Vũ

Top3

2 Hero Tsukuyomi-no-Mikoto hoặc + 2 Hero Tôn Ngộ Không + 1 Tướng bất kỳ + 1M Kim cương + 40M Vàng + 4 Rương Trang bị 2 sao + 100 Thánh Vũ

Link mốc nạp: Bấm Vào Đây

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●