Back

Công Thành Xưng Đế Tặng Hero Xanh

Chính Thức Khai mở máy chủ s1- Nga Hoàng 8/2/2021

Hỗ Trợ: Vip 15 hero xanh như Quan Vũ, Lữ Bố, Điền Vi, ....

Sự kiện quốc gia, công thành, xung trận nhận mảnh nâng cấp hero

Mở hết xương mù sau bằng nhiệm vụ sẽ lên cấp 200

Liên Hệ Nạp Zalo: 0948297373

Tích Nạp Nhận Tướng Thần Thời gian 8/2/2021 - 19/2/2021

[2️⃣0️⃣0️⃣K] 5000 Mảnh vạn năng siêu- 5000 Mảnh vạn năng- 1 Sét Họa ảnh Kim- 1 Xe Đỏ- 1 Thần Tướng Thần Hồn- 20 Tinh Hoa Mệnh Cách Đỏ- 10 Trạm Lưu Đỏ- 10 Hoa Thị Bích Đỏ- 9000 Đột Phá Lệnh

[5️⃣0️⃣0️⃣K] - Thần Tướng [Thuỷ Sư] Cam Ninh- 7000 Mảnh vạn năng siêu- 2 Sét Họa ảnh Ám Kim- 2 Xe Đỏ- 2 Thần Tướng Thần Hồn- 20 Tinh Hoa Mệnh Cách Đỏ- 18k Đột Phá Lệnh

[1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣K] - Thần Tướng [Kiều Cơ] Tôn Thượng Hương- 7000 Mảnh vạn năng siêu- 3 Sét Họa ảnh Ám Kim- 3 Xe Đỏ- 3 Thần Tướng Thần Hồn- 50 Mệnh Cách Đỏ- 27k Đột Phá Lệnh

[2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣K] - Thần Tướng [Quân Sư] Gia Cát Lượng- 9000 Mảnh vạn năng siêu- 3 Sét Họa ảnh Ám Kim- 3 Xe Đỏ- 3 Thần Tướng Thần Hồn- 27k Sổ Quân Công- 27k Đá Tinh Luyện- 27k Đá Bảo Vật- 27k EXP Mệnh Cách- 27k Linh Kiện Chiến Xa- 54k Đột Phá Lệnh

[3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣K] - Thần Tướng [Thần Y] Hoa Đà- 7000 Mảnh vạn năng siêu- 3 Sét Họa ảnh Ám Kim- 12 Mệnh Cách Kim- 3 Xe Đỏ- 3 Thần Tướng Thần Hồn- 54k Đột Phá Lệnh- 3 Hiên Viên Kim- 3 Hoa Thị Bích Kim

[4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣K] - Thần Tướng Thái Sư Tử Nghĩa- 7000 Mảnh vạn năng siêu- 1 Sét Sát linh- 12 Mệnh Cách Kim- 3 Chiến Xa Kim- 3 Thần Tướng Thần Hồn- 54k Đột Phá Lệnh- 3 Hiên Viên Kim- 3 Hoa Thị Bích Kim

[5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣K] - Thần Tướng Tư Mã Trọng Đạt- 7k Mảnh Tướng Tư Mã Trọng Đạt- 2 Sét Sát linh- 12 Mệnh Cách Kim- 3 Chiến Xa Kim- 3 Thần Tướng Thần Hồn- 54k Đột Phá Lệnh- 3 Hiên Viên Kim- 3 Hoa Thị Bích Kim

[6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣K] - Hoả Thần Chúc Dung- 7k Mảnh Thần Chúc Dung- 3 Sét Sát linh- 12 Mệnh Cách Kim- 3 Chiến Xa Kim- 3 Thần Tướng Thần Hồn- 54k Đột Phá Lệnh- 3 Hiên Viên Kim- 3 Hoa Thị Bích Kim

[7️⃣0️⃣0️⃣0️⃣K] - Thần Tướng Bắc Nguỵ Đế- 7k Mảnh Thần Tướng Bắc Nguỵ Đế- 3 Sét Sát linh- 14 Mệnh Cách Kim- 3 Chiến Xa Kim- 3 Thần Tướng Thần Hồn- 54k Đột Phá Lệnh- 3 Hiên Viên Kim- 3 Hoa Thị Bích Kim

[8️⃣0️⃣0️⃣0️⃣K] - Thần Tướng Đông Ngô Đế- 7k Mảnh Thần Tướng Đông Ngô Đế- 2 Sét Sát linh- 16 Mệnh Cách Kim- 3 Chiến Xa Kim- 3 Thần Tướng Thần Hồn- 54k Đột Phá Lệnh- 3 Hiên Viên Kim- 3 Hoa Thị Bích Kim

[9️⃣0️⃣0️⃣0️⃣K] - Thần Tướng Tây Thủ Đế- 7k Mảnh Thần Tướng Tây Thủ Đế- 2 Sét Sát linh- 18 Mệnh Cách Kim- 5 Chiến Xa Kim- 3 Thần Tướng Thần Hồn- 54k Đột Phá Lệnh- 5 Hiên Viên Kim- 5 Hoa Thị Bích Kim


✨ Công Thành Xưng Đế Mobile ✨

🔥 Đỉnh Cao Công Thành Chiến - Xưng Đế Định Giang Sơn 🔥

🎯 Game chiến thuật hoa mĩ nhất 2019

🎯 Tuyệt phẩm chiến thuật thời gian thực

🎯 Đồ họa đỉnh cao - định nghĩa lại chuẩn mực game Tam Quốc

02-06-2021 08:32:24