Quay Lại

Sự kiện đua top Đế Tôn Thần Khúc

22-03-2021 08:16:09

Lực chiến

Top1* 10.000.000 KNB * 01 THÂM UYÊN ĐỘC NHA • SKIN BINH KHÍ * 01 GIẢI VƯƠNG * THÁI SÂM • SKIN THÚ CƯỠI * 01 HOÀNG KIM THÁNH VŨ • SKIN CÁNH * 01 HẬU THỔ ĐỊA LINH CẤP 5 X1 *THIÊN MẠCH THẠCH X120 *CHỈ TOÀN THẠCH HỒN LINH X30

Top2* 5.000.000 KNB * 01 THIÊN SƯƠNG LAM LY • SKIN CÁNH * 01 CHÍ TÔN HOÀNG TỘC • VŨ KHÍ * 01 MÀU CAM HẬU NGHỆ THẦN KHẾ *THIÊN THẦN TƯ CHẤT ĐAN X328 *PHÁ KÍNH CHI THẠCHX120 *THẦN THẠCH TINH HẠCH X10

Top3* 3.000.000 KNB *X1 THỦY NGUYÊN KỲ LÂN • SKIN THÚ CƯỠI * 01 CHÍ TÔN HOÀNG TỘC • QUẦN ÁO * 01 CẤP 7 BẢO THẠCH • RƯƠNG *TIÊN VÕ TƯ CHẤT ĐAN X5 *KINH NGHIỆM TÁI CHIẾM PHÙ X1

Cấp Độ

Top1* 5.000.000 KNB

Top2* 2.000.000 KNB

Top3* 1.000.000 KNB

Tải game tại: http://dtkgam.website/

Nhóm zalo game: https://zalo.me/g/bbzayq697

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●