Quay lại

ĐẾ TÔN THẦN KHÚC

Hiển tại đã có một số tài khoản đã up full mốc, ingame nên ban quản trị DTKGAM ra mốc nạp mới khi đã hoàn thành full mốc, lưu ý chắc chắn đã full mốc 4m ingame mới tiến hành sử dụng mốc mới này


🔥 TÍCH NẠP 1.200KNB -200* KHÓA LẠI NGUYÊN BẢO -THIÊN THẦN TÚI PHÚC X1 -SƠ CẤP VẪN THẠCH X20 -SIÊU CẤP THĂNG CẤP PHÙ X1

🔥TÍCH NẠP 6.000 -01 CHÍ TÔN HOÀNG TỘC • TRANG SỨC -TỬ SẮC THẦN NÔNG THẦN KHẾ -3 GIAI BINH KHÍ VẬT LIỆU X15 -SIÊU CẤP THĂNG CẤP PHÙ -KINH NGHIỆM TÁI CHIẾN PHÙ X1

🔥 TÍCH NẠP 25.600 -01 CHÍ TÔN HOÀNG TỘC • QUẦN ÁO -01 MỘNG HUYỄN LINH CẢNH • KHUNG -3 GIAI BÌNH KHÍ VẬT LIỆU X40 -3 GIAI ĐEO SỨC VẬT LIỆU X40 -KINH NGHIỆM TÁI CHIẾN PHÙ X1

🔥 TÍCH NẠP 40.000 -01 CHÍ TÔN HOÀNG TỘC • VŨ KHÍ -01 NHI ĐỒNG NHẠC VIÊN • KHUNG -01 NHỊ GIAI TIÊN KỊ CHUẨN BỊ • RƯƠNG -01 X10 EXP -02 TỌA KỴ TƯ CHẤT ĐAN -10000 NGUYÊN BẢO KHÓA

🔥 TÍCH NẠP 100.000 -01 CHÍ TÔN HOÀNG TỘC • QUẦN ÁO -01 CHÍ TÔN HOÀNG TỘC • TRANG SỨC -01 THẦN BIẾN ĐỒ TRANG SỨC • RƯƠNG -TỨ GIAI TIÊN TRẬN TRANG BỊ • HỘP QUÀ -01 CẤP 6 BẢO THẠCH • RƯƠNG -KINH NGHIỆM TÁI CHIẾM PHÙ X1

🔥 TÍCH NẠP 200.000 KNB ( THAY ĐỔI ) -X1 THỦY NGUYÊN KỲ LÂN • SKIN THÚ CƯỠI -01 CHÍ TÔN HOÀNG TỘC • QUẦN ÁO -01 CẤP 7 BẢO THẠCH • RƯƠNG -TIÊN VÕ TƯ CHẤT ĐAN X5 -KINH NGHIỆM TÁI CHIẾM PHÙ X1

🔥 TÍCH NẠP 1.000.000 ( THAY ĐỔI) -01 THIÊN SƯƠNG LAM LY • SKIN CÁNH -01 CHÍ TÔN HOÀNG TỘC • VŨ KHÍ -01 MÀU CAM HẬU NGHỆ THẦN KHẾ -THIÊN THẦN TƯ CHẤT ĐAN X328 -PHÁ KÍNH CHI THẠCHX120 -THẦN THẠCH TINH HẠCH X10

🔥 TÍCH NẠP 2.000.000 ( THAY ĐỔI) -01 THÂM UYÊN ĐỘC NHA • SKIN BINH KHÍ -01 GIẢI VƯƠNG - THÁI SÂM • SKIN THÚ CƯỠI -01 HOÀNG KIM THÁNH VŨ • SKIN CÁNH -01 HẬU THỔ ĐỊA LINH CẤP 5 X1 -THIÊN MẠCH THẠCH X120 -CHỈ TOÀN THẠCH HỒN LINH X30

🔥 TÍCH NẠP 4.000.000 ( THAY ĐỔI) -01 MÀU ĐỎ LÝ THIÊN VƯƠNG THẦN KHẾ • THIÊN THẦN -01 THANH LY LINH THỂ • DẤU CHÂN -01 MÁY MÓC CHI QUANG • SKIN CÁNH -01 CHIÊU TÀI THU • KHUNG CHAT -01 RỪNG PHONG • KHUNG -02 HỒN NGỰ BẢO THẠCH CẤP 8 X2 -02 HUYỀN THẠCH BẢO THẠCH CẤP 8 X2 -02 VŨ LỰC BẢO THẠCH CẤP 8 X2

2021-02-19 10:32:24