Quay lại

Dua top máy chủ s3 Poseidon

Căn cứ vào bảng xếp hạng từ ngày 26/1 đến 31/1 Thưởng Top lực chiến

Top 1 Tuỳ chọn 6 Hero (Tsukuyomi-no-Mikoto hoặc Tôn Ngộ Không) hoặc đổi sang 5 Tướng bất kì + 2M Kim cương + 60M Vàng. + 04 Rương Trang bị 4 sao + 300 Thánh Vũ + Full skin 7 ngày ° Thưởng đặc biệt top 1: 01 viên Tinh Diệu Phù Văn

Top 2- Tuỳ chọn 4 Hero (Tsukuyomi-no-Mikoto hoặc Tôn Ngộ Không) hoặc đổi sang 03 Tướng bất kì + 1m5 Kim cương + 50M Vàng + 04 Rương Trang bị 3 sao + 200 Thánh Vũ

Top 3 - Tuỳ chọn 2 Hero (Tsukuyomi-no-Mikoto hoặc Tôn Ngộ Không) hoặc đổi sang 01 Tướng bất kỳ + 1M Kim cương + 40M Vàng + 04 Rương Trang bị 2 sao + 100 Thánh Vũ


25-01-2021 20:32:24

Girl in a jacket