Trung Tâm Hỗ Trợ

Làm việc:T2-T6 từ 11h00-23h00

Nghỉ T7, CN

Không cách nào liên hệ phục vụ khách hàng làm sao bây giờ

Bốc máy lên và gọi chứ biết làm sao giờ

Tất cả quà sự kiện vui lòng liên hệ zalo admin 2

Nạp nhưng chưa nhận được quà

① 【 Tài khoản đăng nhập sai lầm 】 Xin xác nhận đăng nhập tài khoản cùng nạp tiền tài khoản phải chăng nhất trí;

② 【 Chưa thanh toán thành công 】 Xin xác nhận phải chăng bình thường thông qua thanh toán bảo hoặc Wechat trả tiền thành công;

③【 Cái khác trục trặc 】 Thanh toán thành công, nhưng hậu trường chưa khai thông, thối lui ra tài khoản sau một lần nữa đăng nhập xem xét, nếu như y nguyên tồn tại vấn đề, xin liên lạc phục vụ khách hàng hiệp trợ。

④【 Cái khác trục trặc 】 Thanh toán thành công, nhưng là quá thời gian, xin liên lạc phục vụ khách hàng hiệp trợ.( Mỗi bút đơn đặt hàng thanh toán thời gian không muốn quá dài, vượt qua một phút tồn tại nạp tiền dị thường dẫn đến không cách nào tới sổ, làm ơn tất tại đếm ngược kết thúc trước đó thanh toán, kim ngạch phải cùng nhắc nhở kim ngạch đồng dạng. Như 100.01 Nhất định phải thanh toán 100.01)

Download đăng nhập dị thường

【Download rất chậm】

① Mời kiểm tra mạng lưới phải chăng thông suốt, nếm thử hoán đổi mạng lưới (4G/5G/wifi) Lại xuống chở;

② Mời kiểm tra điện thoại tồn trữ không gian phải chăng sung túc;

Nếu như y nguyên không cách nào download, xin liên lạc phục vụ khách hàng trưng cầu ý kiến;

【Đăng nhập dị thường】

① Không cách nào tiến vào trò chơi -- Mời kiểm tra trước mắt trò chơi có phải là hay không giữ gìn bên trong, như Server bình thường nhưng liên hệ phục vụ khách hàng trưng cầu ý kiến;

② Vô hạn đăng nhập tài khoản -- Liên hệ phục vụ khách hàng xác minh phải chăng vì Server trục trặc;

③ Thẻ đổi mới thanh tiến độ -- Hoán đổi mạng lưới nếm thử hoặc kiểm tra tồn trữ không gian phải chăng sung túc;

【Thời gian dài chưa đăng nhập tiến vào bảo hộ trạng thái】

Bảo hộ trạng thái là đối người sử dụng tài khoản an toàn một loại tự động bảo hộ thiết trí; Gặp được loại này vấn đề nhưng trực tiếp liên hệ phục vụ khách hàng hiệp trợ khôi phục liền có thể bình thường đăng nhập;

Máy tính như thế nào chơi game điện thoại

① Tại trên máy vi tính lắp đặt Android máy mô phỏng, nhưng tự hành lục soát lựa chọn download, tỉ như MUMU Máy mô phỏng ( Bình đài đề cử ), lôi điện máy mô phỏng, Dạ Thần máy mô phỏng chờ;

② Tại trên bình đài download GM Game điện thoại APP Lắp đặt bao / Hoặc trực tiếp download trò chơi lắp đặt bao;

③ Mở ra máy mô phỏng, đem này lắp đặt bao kéo vào máy mô phỏng lắp đặt, liền có thể bình thường sử dụng.

IOS Thiết trí thiết bị tín nhiệm

Lắp đặt trò chơi sau, điểm kích trò chơi nhắc nhở chưa nhận thư mặc cho xí nghiệp cấp developer, có thể tiến hành như sau thao tác:

【 Thiết trí 】--【 Thông dụng 】--【 Thiết bị quản lý / Miêu tả văn kiện 】-- Lựa chọn phải tín nhiệm xí nghiệp cấp giấy chứng nhận -- Điểm kích tín nhiệm liền có thể

--- BQT DTK GAM ---